PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos geomokslų olimpiados organizatoriai gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę. Asmens duomenys surinkti organizuojant kasmetinius Žemės mokslų nacionalinius ir tarptautinius etapus bus tvarkomi atsakingai, užtikrinant asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje. Ši privatumo nuostatų versija atnaujinta 2019-11-14.

Asmens duomenų tvarkymas Lietuvos geomokslų olimpiados (LGEO) I ir II etapuose ir Tarptautinėje geomokslų olipiadoje (IESO)

Kokiu teisiniu pagrindu, kokius asmens duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome?

Duomenų tvarkymo pagrindai: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašas, patvirtintas 2018 gegužės 25 d. Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu Nr. R-316, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo“ Nr. ISAK-426 patvirtintas 2009 m. vasario 26 d. Mokinių, jaunesnių nei 14 metų duomenys, tvarkomi su atstovų pagal įstatymą sutikimu, šie geomokslų olimpiados privatumo politikos nuostatai.

Duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkomi duomenys:

 • Sąžiningo dalyvavimo olimpiadoje tikslu saugomi šie duomenys: Vardas, pavardė, mokykla, klasė, dalyvių užduočių sprendimai ir jų įvertinimai, dalyvių klausimai, apeliacijos ir atsakymai jiems.
 • Olimpiados organizavimo tikslu saugomi šie duomenys: Vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data, telefono numeris, el-paštas, ruošiančio mokytojo vardas, pavardė, telefonas, el-paštas
 • Viešojo komunikavimo tikslu: olimpiados renginių metu daryta vaizdinė medžiaga.
 • Mokslinių tyrimų tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Nuasmeninti (anonimizuoti) duomenys – vaiko amžius, lytis, klasė, mokykla arba jos tipas, dalyvių užduočių sprendimai ir jų įvertinimai, dalyvių klausimai, apeliacijos ir atsakymai
  • Nuasmeninti duomenys gali būti pateikiami trečiosioms šalims (pvz.: mokslininkų grupei)

Kokie duomenys ir kiek laiko skelbiami viešai?

Viešai skelbiami šie duomenys:

 • LGEO II turo ir IESO laimėtojų vardas, pavardė, mokykla, klasė, surinkta taškų suma
 • Viešai skelbiami tik paskutiniojo įvykusio etapo rezultatai, t. y. paskelbus naujai įvykusio Mokyklos (miesto/rajono) etapo rezultatus, praėjusiais mokslo metais vykusio mokyklos (miesto/rajono) etapo rezultatai tampa viešai nepasiekiami.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

 • Sąžiningo dalyvavimo olimpiadoje tikslu duomenys saugomi 25 metus
 • Olimpiados organizavimo tikslu duomenys tvarkomi ir saugomi 25 metus
 • Viešojo komunikavimo tikslu duomenys saugomi 25 metus.
 • LGEO II turo ir IESO laimėtojų (vardas, pavardė, mokykla, rezultatas) saugomi neribotą laiką, siekiant kaupti ir turtinti olimpiados istorinį paveldą, bei kurti ir puoselėti alumnų draugiją.
 • Mokslinių tyrimų tikslu duomenys tvarkomi neribotą laiką, tačiau jie saugomi anonimizuoti.

Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų aukščiau aprašytu asmens duomenų tvarkymu LGEO olimpiados etapų organizavimo tikslais. Tokiu atveju kreipkitės į organizatorius.

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais su jumis susijusiais asmens duomenimis.
Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję netikslūs asmens duomenys.
Jūs turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kai tam yra teisinis pagrindas.

Kur kreiptis?

Duomenų tvarkymo klausimais kreipkitės el. paštu lgeo[eta]chgf.vu.lt