Lietuvos geomokslų olimpiadą organizuoja Vilniaus universiteto, Chemijos ir geomokslų fakulteto, Geomokslų institutas.

Pagrindiniai Lietuvos geomokslų olimpiados tikslai:
1. skatinti mokinių ir visuomenės domėjimąsi Žemės mokslais;
2. skatinti ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą bei kritinį mąstymą;
3. plėsti ir stiprinti Žemės mokslų programas bei mokymą mokyklose;
4. skatinti mokyklų bei universitetų bendradarbiavimą, dalinimąsi mokymo metodais ir medžiaga;
5. suteikti galimybę mokiniams iš visų Lietuvos mokyklų susipažinti su geomokslų studijomis, mokslininkais ir jų veikla iš įvairių pasaulio šalių;
6. objektyviai įvertinti ir palyginti dalyvių geomokslų žinias ir gebėjimus, reikalingus spręsti olimpiados užduotis, įvardinti nugalėtojus;
7. atrinkti kandidatus dalyvauti IESO.